www.kornik.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
piątek,, 22 marzec 2019
Strona Główna agroturystyka Gmina w liczbach
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Gmina w liczbach
1. Obszar:

- ogólna powierzchnia gminy: 186,58 km2
- z czego 6,1 km2 stanowi miasto

2. Ludność:

- gminę zamieszkuje ok. 16,5 tys. osób
- w Kórniku mieszka niespełna 7 tys. osób

3. Infrastruktura techniczna gminy:

a) ludność korzystająca z sieci (w %)
- wodociągowej - 92%
- gazowej – 88%
- kanalizacyjnej – 52%
b) oczyszczalnia ścieków w Borówcu
c) dobrze rozwinięta sieć dróg

4. Infrastruktura społeczna:

a) szkolnictwo
- 4 przedszkola
- 4 szkoły podstawowe
- 2 gimnazja
- liceum ogólnokształcące

5. Ośrodki kultury i nauki:

- Biblioteka Kórnicka PAN
- Instytut Dendrologii PAN
- Zakład Doświadczalny PAN obejmujący Szkółki Kórnickie
- Obserwatorium Astrogeodynamiczne – Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu
- Zakład Hodowli Drobiu Wodnego w Dworzyskach
- Biblioteka Publiczna w Kórniku

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Kórnik lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Kórnik.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka