www.kornik.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
piątek,, 20 wrzesień 2019
Strona Główna
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Witamy w Gminie Kórnik
Gmina Kórnik

Gmina Kórnik leży w środkowej części Wielkopolski, na Pojezierzu Wielkopolskim. Miasto Kórnik leży niespełna 20 km na południowy-wschód od Poznania. Zbiegają się tutaj szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzyregionalnym: droga krajowa nr 11 tzw. „trasa katowicka” wiodąca z Poznania do Katowic, nr 434 Kostrzyn-Rawicz-Wrocław i nr 431 w kierunku Mosiny. Przez północny skraj gminy (w rejonie wsi Żerniki) przebiega autostrada A2. Gminę przecina również jedna z najważniejszych polskich magistral kolejowych Poznań-Górny Śląsk.

Korzystne położenie gminy Kórnik oraz jej walory kulturowo-krajobrazowe wyznaczają dwa zasadnicze kierunki jej rozwoju – przemysł oraz turystykę. Północna jej część, bezpośrednio przylegająca do granic Poznania z racji swego położenia w sąsiedztwie autostrady, oraz węzła kolejowego jest niezwykle atrakcyjna dla inwestorów. Malownicze, zalesione obszary nadwarciańskie z łańcuchem jezior, oraz samo miasteczko Kórnik z wyjątkowym kompleksem pałacowo-parkowym, stwarzają ogromne szanse dla rozwoju turystyki i rekreacji. W Borówcu i Kamionkach – położonych wśród enklaw leśnych – rozwija się budownictwo jednorodzinne. W południowo-wschodniej części gminy skoncentrowane są obszary rolnicze.

KÓRNIK - GMINA Z PERSPEKTYWAMI

Gmina Kórnik jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w województwie wielkopolskim. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: prawie w całości jest zgazyfikowana i zwodociągowana, posiada oczyszczalnię ścieków, dobrze rozwiniętą sieć dróg, zakończona jest również budowa kanalizacji sanitarnej w mieście. Duże nadzieje wiąże gmina z rozpoczętą budową południowo-zachodniej obwodnicy Kórnika oraz z przebudową „trasy katowickiej”.

O wysokim poziomie inwestycji w gminie świadczą rankingi „Rzeczpospolitej” i Centrum Badań Regionalnych w Warszawie - gmina Kórnik dwukrotnie w ostatnich latach znalazła się w tzw. „Złotej Setce Samorządów” a w 2003 roku Kórnik zajął 5 miejsce w corocznym Rankingu Miast w kategorii małych miast. W ocenie wzięto pod uwagę: aktywność gospodarczą, infrastrukturę, aktywność obywatelską i przyciąganie nowych mieszkańców. Pozycja ta wskazuje, że inwestujemy i przekazujemy znaczną część środków budżetowych na inwestycje, które podnoszą poziom życia mieszkańców, stwarzają sprzyjające warunki dla przyszłych inwestorów, chroniąc jednocześnie środowisko naturalne.

O atrakcyjności inwestycyjnej Kórnika decyduje:

- znakomite położenie geograficzne
- bliskość autostrady A-2
- dobrze rozwinięta sieć dróg - tu zbiegają się trasy komunikacyjne o znaczeniu regionalnym i międzyregionalnym: krajowa nr 11 tzw. „trasa katowicka” Poznań-Katowice, nr 434 Kostrzyn – Rawicz – Wrocław i nr 431 w kierunku Mosiny.
- sąsiedztwo chłonnych rynków zbytu
- korzystny klimat ekonomiczny i mądra, proinwestycyjna polityka samorządu
- korzystne warunki nabywania gruntów
- atrakcyjne zwolnienia i ulgi podatkowe

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Kórnik lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Kórnik.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka